loader image

خودکار چوبی و جا خودکاری هدیه سازمانی هدیه تبلیغاتی روز پزشک روز مرد روز زن روز مادر هدیه

خودکار چوبی با ذوق و سلیقه هنرمند تمام با دست طراحی و تولید میشود ، همچنین شما میتوانید حس خوب هنرمند و چوب طبیعی را از آن دریافت کنید.

امکان حک کلمه‌ ، دست ساز بودن این اثر ، امکان تعویض مغزی خودکار‌ ، اختصاصی برای شما و امکان ساخت با طرح یا چوب دلخواه‌ از ویژگی های خودکار چوبی می باشد.

منو اصلی

×